Lineární rovnice o dvou neznámých
Lineární rovnice o dvou neznámých (11/13) · 7:07

Přímka zadaná dvěma body Navážeme na předchozí videa dalším příkladem, kdy je přímka zadaná pomocí dvou bodů, jimiž prochází.

Navazuje na Lineární rovnice II.
video