Kvadratické rovnice a funkce
Kvadratické rovnice a funkce (1/27) · 2:18

Jednoduchá kvadratická rovnice Jednou z nejjednoduších kvadratických rovnic je kvadratická rovnice bez takzvaného lineárního členu (tedy členu s 'x'). Pojďme si ji vyřešit včetně zkoušky.

Navazuje na Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.
video