Mnohočleny
Mnohočleny (17/24) · 5:12

Násobení dvojčlenů - příklad Zde si procvičíme násobení dvojčlenů, případně i jednoho vzorečku. Máme čtverec o straně zadané pomocí proměnných a chceme vypočítat jeho obsah.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
video