Druhy konkurence
Druhy konkurence (7/8) · 8:51

Monopolistická konkurence a ekonomický zisk Proč je pro monopolistického konkurenta těžké dlouhodobě dosáhnout ekonomický zisk?

Navazuje na Výrobní rozhodnutí a náklady obětované příležitosti.
V tomto videu se chci zamyslet nad tím, proč je pro monopolistického konkurenta těžké dlouhodobě vydělat peníze. A jen pro připomenutí monopolističtí konkurenti jsou mnohem blíže dokonalé konkurenci než monopolu. Znamená to, že máte monopol ve vašem diferenciovaném produktu, ale nakonec další lidé vytvoří náhradní produkty, nemohou vytvořit přesně váš produkt, nemůže být identický a může sebrat část vaší poptávky. A abychom tomu porozuměli, nakreslíme si křivku poptávky pro trh, na kterém se odehrává monopolistická konkurence. Nakreslím to velké a pěkné. A na téhle ose zde nakreslím dolary za jednotku. Cena je příjem za jednotku. A budeme mít náklady na jednotku a podobně. A na téhle ose budu mít množství vyrobené v daném časovém období. A mluvíme zde v docela obecných pojmech. Předpokládejme, že naši monopolističtí konkurenti zde jsou Apple a jeho ipady. Ipady od Applu. A chci zdůraznit, že nevznáším žádná obvinění, že je Apple monopolista. Jen mají diferenciovaný produkt, zde jsou tedy monopolistickými konkurenty. Mají monopol na ipad. Nemají monopol na tablety nebo na počítače obecně. Ale jen oni mohou prodávat ipady. Nakreslíme krátkodobou křivku poptávky pro ipady. Udělám ji pro zjednodušení lineární. Nakreslím to trochu lépe. Řekněme, že křivka poptávky vypadá nějak takhle. To je naše křivka poptávky. A víme, že pokud je to křivka poptávky a pamatujte si, že mluvíme o trhu s ipady ne o trhu se všemi tablety. Apple je monopolista na trhu s ipady. Jeho mezní příjem bude dvakrát strmější než jeho křivka poptávky. Bude vypadat nějak takhle. To je křivka mezních příjmů Applu. A zamyslíme se nad krátkodobým ekonomickým ziskem v daném časovém období při jakémkoli množství za danou dobu. Nakreslím jejich náklady. Nejprve nakreslím jejich mezní náklady. Jejich mezní náklady mohou vypadat nějak takhle. To jsou jejich mezní náklady. A potom uděláme průměrné celkové náklady. Jsme zde, kde máte velmi malé množství. Většina vašich nákladů jsou fixní náklady, ale vy je dělíte velmi malým množstvím. Budete mít velmi vysoké průměrné celkové náklady. Budou se snižovat a snižovat dokud náklady na další přidanou jednotku budou nižší než průměrné. A náklady na přidanou jednotku jsou křivka mezních nákladů. Dokud jsou průměrné celkové náklady vyšší než křivka mezních nákladů... tohle se bude svažovat dolů... a v určitém bodě si budou navzájem rovné. A nyní každá přidaná jednotka, kterou jste přidali, zvýší průměrné náklady. Protože náklady každé přidané jednotky jsou vyšší než průměrné. Tohle by ve skutečnosti měl být minimální bod na naší křivce průměrných celkových nákladů. Vzhledem k tomu, jak jsem to nakreslil, jaký je krátkodobý ekonomický zisk Applu? Musíme se zamyslet nad optimálním množstvím, které má vyrábět. Určitě vyrábí jeden. Mezní příjem je daleko vyšší než mezní náklady a na této jednotce vytvoří ekonomický zisk. Bude pokračovat ve výrobě, protože to stále platí až k tomuto bodu. Nechce vyrábět více než tohle, protože potom náklady, náklady obětované příležitosti na každou přidanou další ednotku jsou vyšší než příjem z ní. Budete mít ekonomickou ztrátu. Budete vyrábět právě tady. A to množství, nazvu ho Q s hvězdičkou zde. Při tomto množství... Tohle je cena, kterou mohou účtovat na trhu, na křivce poptávky. Rovnou jsem přešel na křivku poptávky. Tohle je cena, kterou mohou účtovat na trhu. A jejich průměrné nebo to můžete udělat jako průměrný příjem z jednotky. A potom máme naše průměrné náklady na jednotku zde a průměrné celkové náklady. Tohle je jejich průměrný ekonomický zisk na jednotku. A pokud to vynásobíme počtem jednotek, oblast tohoto obdélníku zde nám dá celkový ekonomický zisk. Ve všech věcech, pokud někdo, pokud zbytek světa uvidí ekonomický zisk, řeknou: To je dobré. Lidem se daří na tom trhu lépe než jsou jejich náklady obětované příležitosti. Ostatní konkurenti si řeknou: Nedokážu vyrobit ipady, ale mohu začít vyrábět konkurenční výrobky. Uvidíte hráče jako Samsung a vidíme to nyní v roce 2012. A je to probíhající práce pro tyto konurenty. Samsung, HTC, HP, všichni výrobci tabletů, všichni výrobci počítačů. A spojují se s výrobci operačních systémů jako Microsoft a Android od Googlu. A vyrábějí konkurenční výrobky a navíc je propagují. Hodně je propagují. Snaží se prosadit výrobky na trhu, jak nejagresivněji je to možné. Jejich výrobky se stávají stále více porovnatelné s ipadem. Možná lepší v určitých dimenzích, buď v nákladech nebo funkcích. Hodně to propagují. Co se dlouhodobě stane s křivkou poptávky Applu? Při jakékoli ceně bude poptáváno méně a tak se křivka poptávky posune. Křivka poptávky se posune doleva. Můžeme skončit s novou křivkou poptávky. Je to jiný odstín modré. Která vypadá nějak takhle. Tohle je naše nová křivka poptávky. Nebo bychom měli říct dlouhodobá křivka poptávky poté, co tihle lidé své výrobky vylepšili a hodně je propagovali. Pokud je to nová dlouhodobá křivka poptávky, potom naše dlouhodobá křivka mezních příjmů bude dvojnásobně strmější. Bude vypadat nějak takhle. Bude-li dvakrát strmější, dotkne se....bude vypadat...dokáži to lépe. Naše nová křivka mezních příjmů... Udělám to trochu jinou barvou. Udělám to růžovou. Naše nová křivka mezních příjmů bude vypadat nějak takhle. Tohle je dlouhodobá křivka mezních příjmů. Jaké je nyní optimální množství, které má Apple vyrábět? Bude dosahovat ekonomický zisk, celou dobu až k tomuto bodu zde. Nyní máme toto nové... nazvu ho dlouhodobé množství. Udělám to jinou barvou. Moc používám růžovou. Dlouhodobé množství zde. Pro zjištění příjmu z jednotky nebo ceny při tomto množství se posuneme nahoru na křivku potpávky, na naši novou křivku poptávky. Pamatujte si, že naše dlouhodobá křivka poptávky je zde. Podle toho, jak jsem to nakreslil, to vypadá, že naše cena se příliš nezměnila. Máme stejnou cenu. Ale jaký je nyní náš průměrný ekonomický zisk na jednotku? Podle toho, jak jsem to nakreslil, průměrné celkové náklady jsou přesně tam, kde je cena. Náš průměrný ekonomický zisk na jednotku klesne na nulu. Tady máme tuhle pěknou zelenou výšku. Nyní už žádnou výšku nemáme, i přesto že prodáváme dobré množství jednotek, náš průměrný ekonomický zisk z jednotky je nula. Místo oblasti zde budeme mít tuhle čáru, která je v podstatě nula. Nyní máme nulový ekonomický zisk. Důležitá věc, kterou je nutné si uvědomit u monopolistických konkurentů... a tohle se nestane přes noc. Myslím tím, že někdo z vás může namítat, že nyní na začátku roku 2012 Apple stále generuje ekonomický zisk. Je vždycky důležité si uvědomit, že ekonomický zisk je odlišný od účetního zisku. Účetní zisk může být kladný. Ekonomický zisk může být nulový, když je účetní zisk kladný. Můžete mít i ekonomickou ztrátu a stále budete mít účetní zisk. Ale někteří lidé budou namítat, že nyní Apple má stále zisk nad rámec svých nákladů obětovaných příležitosti. A tohle nyní probíhá v roce 2012, že křivka poptávky se posouvala doleva. A nakonec bude veškerý ekonomický zisk pohlcen a bude méně motivů pro všechny tyto hráče, aby byli tak agresivní. Důležitá věc, kterou je nutné si u monopolistické konkurence uvědomit je, určitě to, že jejich křivky vypadají jako monopol. Ale ke konkurenci nedochází co se týče nabídky ipadů. Žádný z těchto hráčů nemůže nabídnout ipady. Ke konkurenční části dochází pro všechny tyhle lidi vyrábějící substituty a jsou agresivní a zažírají se do poptávky monopolistické konkurence.
video