Celá čísla

Dělitelé a násobky

Dělitelnost, dělitel, prvočíslo, prvočíselný rozklad, společný dělitel, společný násobek, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek.

2 hodiny
Navazuje na Dělení.

Dělitelnost čísly 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 11 m

Řešené příklady základních testů dělitelnosti.Jak poznám, že je nějaké číslo dělitelné jiným beze zbytku? V tomto videu si ukážeme, jak to poznáme u dělitelů 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 10.

Příklad: Dělitelnost čísly 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 5 m

Urči, zda je číslo 380 dělitelné beze zbytku čísly 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 10.

Proč funguje pravidlo o dělitelnosti 3 5 m

Zamyslel jsi se nad tím, proč funguje pravidlo, že číslo je dělitelné 3, pokud součet jeho číslic je dělitelný 3? V tomto videu si nejen ukážeme, ale i dokážeme, že to skutečně platí.

Proč funguje pravidlo o dělitelnosti 9 7 m

Vysvětlíme si, jak odhalíme číslo dělitelné devíti a proč je tato dělitelnost spojená s dělitelností ciferného součtu.

Příklad: Hledání dělitelů 10 m

Najdi všechny dělitele čísla 120.

Hledání dělitelů a násobků 5 m

Budeme hledat dělitele čísla 154 a násobky čísla 14.

Prvočísla 7 m

Co je to prvočíslo a jak ho poznáme? V tomto videu zadefinujeme pojem prvočísla a podle této definice budeme určovat, zda jsou určitá čísla prvočísly.

Poznávání prvočísel a složených čísel 5 m

Co je složené číslo? Ukážeme si, jak určíme, zda číslo je prvočíslo, složené číslo nebo ani jedno.

Prvočíselný rozklad 5 m

Co je prvočíselný rozklad? V tomto videu si zopakujeme, co jsou prvočísla a ukážeme, že lze každé číslo rozložit na jedinečný součin prvočísel. Také si ukážeme, jak lze zapsat součin do tzv. exponenciálního tvaru.

Příklady: Dělitelnost 14 m

Pokud víme, že nějaká čísla jsou dělitelná 20 a 12, jaký mi čísly ještě budou dělitelná? Dva příklady tohoto typu vyřešíme s pomocí rozkladu na prvočísla.

Nejmenší společný násobek 4 m

Nejmenší společný násobek, dva způsoby určení.

Největší společný dělitel 6 m

Vysvětlíme si, co je největší společný dělitel.

Příklad: Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel 16 m

Slovní úlohy s nejmenším společným násobkem a největším společným dělitelem.