Geometrie
Přihlásit se

Kuželosečky

Do skupiny kuželoseček řadíme kružnici, elipsu, parabolu a hyperbolu. Pojďme si ukázat, proč zrovna tyto, ale hlavně, jak s nimi pracovat a jaké úlohy se s nimi nejčastěji řeší.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

42 minut
Navazuje na Kruhy a kružnice.

Úvod do kuželoseček 11 m

Co všechno patří do skupiny kuželoseček a odkud se vlastně vzal název "kuželosečky". Odpoveď najdete v tomto videu.

Sestrojení grafu kružnice dle zadaných parametrů 2 m

K vytvoření grafu kružnice potřebujeme mít zadaný střed a poloměr této kružnice. Pojďme si ukázat, jak na to.

Určení parametrů kružnice z jejího grafu 4 m

Úkol opačný tomu, který jsme měli v předchozím videu. Nyní máme z grafu určit střed a poloměr kružnice.

Graf kružnice vyjádřené pomocí středové rovnice 5 m

Na dvou příkladech si vyzkoušíme, jak informace o kružnici vyčtené z její středové rovnice můžeme využít při kreslení grafu.

Určení středové rovnice kružnice 6 m

V tomto videu si ukážeme, jak vytvořit středovou rovnici kružnice ze znalosti jejího středu a jednoho bodu na ní ležícího.

Graf kružnice zadané obecnou rovnicí 4 m

Na tomto příkladu využijeme vše, co jsme se dosud o kružnicích naučili. Navíc budeme muset zopakovat takzvanou úpravu na čtverec.

Rovnice paraboly podle ohniska a řídící přímky 10 m

Nejdříve si ujasníme, co přesně se míní pojmy ohnisko a řídící přímka paraboly. Následně si pomocí těchto parametrů odvodíme rovnici paraboly.